Τέλος στο κλασσικό σημειωματάριο! Οργανωνόμαστε!

Κάθε Σεπτέμβριο και κάθε Ιανουάριο με πιάνει μια μανία για καλύτερη οργάνωση των πάντων! Τον Σεπτέμβρ