Όροι Διαγωνισμών


Συμμετέχοντας στους διαγωνισμούς του www.amazingwomen.gr ή της σελίδας Amazing Women στο facebook & Amazingwomenrock στο instagram θεωρείται πως έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους παρακάτω όρους του διαγωνισμού. Οι όροι αυτοί θα προσαρμόζονται ανάλογα με τον κάθε διαγωνισμό και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ