Εκδήλωση "Ενίσχυση της σχέσης γονέα-παιδιού: Από την έρευνα στην πράξη"